Identification
Password
De kant waaraan de kanonnen staan, is altijd de 
verkeerde.
-- Herman Hesse (1877-1962), Duits auteur
Tegendraads, De Arbeiderspers, Amsterdam 1976